ឯកទេសពិគ្រោះយោបល់ផ្លូវចិត្តដែលមានសញ្ញាប័ត្រពីបរទេស

បញ្ហាផ្លូវចិត្តមួយចំនួន
    ការប៉ះទង្គិច​ផ្លូវចិត្ត

 បន្ទាប់ពី​សង្គ្រាម​នៅ​វៀតណាម ការស្រាវជ្រាវ​ចាប់​ផ្តើមឡើង។ ការស្រាវជ្រាវ​មួយចំនួន កំពុង​ត្រូវបាន​ធ្វើបាន​ឡើង​ទៅលើ​មនុស្ស​ដែល​ពីមុន​មកជា​ក្មេង​ធ្លាប់​រស់នៅក្នុង​សង្គ្រាមលោកលើកទី។មន...

    បញ្ហា​ដំណេក ឬ ការ​គេង​មិន​លក់

បញ្ហា​ដំណេក​ឬ​ការ​គេង​មិន​លក់ មាន​ផលប៉ះពាល់​ដល់​មនុស្ស​ជាច្រើន ដែល​យើង​ស្មាន​មិន​ដល់។ មាន​មនុស្ស​យាង​តិច ២០%  ឬ លើសពីនេះ​ដែល​ទទួលរ​ង​ការប៉ះពាល់​ដំណេក​ឬ​ក​គង​មិន​លក់​នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក។...

    ការបាក់​សប្បាត

ការបាក់​ស្បាត (PTSD) ជា​បញ្ហា​ផ្លូវចិត្ត​កំរិតធ្ងន់ ដែល​បណ្តាលមកពី ការជួប​បទពិសោធ​ន៏ ឬ​ការជួប​ប្រទះ​និង​ព្រឹ​ត្ត​ការ​ណ៏​ឬ​ហេតុ​ការ​ណ៏ ប៉ះទង្គិច​ផ្លូវចិត្ត​មួយចំនួន​ដូចជា សោកនាដកម្ម ឬ ព្រឹត...

    ការធ្លាក់​ទឹកចិត្ត

ការធ្លាក់​ទឹកចិត្ត (Depression) ​ត្រូវបាន​គេ​ហៅ​ឈ្មោះផ្សេងៗគ្នា​ដូចជាៈ ការពិបាក​ចិត្ត ឬ ការធ្លាក់​ទឹកចិត្ត​និង​ការធ្លាក់​ទឹកចិត្ត​កំរិត​ធ្ងន់។ល។ ប៉ុន្តែអ្វីៗគឺ​សំដៅ​រក​គោលដៅ​តែមួយ ...

    ការញៀនសុរា

អ្វីទៅ គឺជាការញៀនសុរា? យោងតាមសមាគមន៏ ថ្នាំពេទ្យអាមេរិកាំ​បង្ហាញថាៈ (ជាប្រភេទជំងឺ ដែលកំណត់បានដោយការធ្លាក់ចុះទ្រុតទ្រោមយ៉ាងឆាប់​រហ័ស ដែលទាក់ទងទៅនិងការ​ពិសាសុរាជាប់ជ...

             12             
វីដែអូ
ចំនួនអ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ : 00063
សប្តាហ៏នេះ: 00221
សរុប: 29485