ឯកទេសពិគ្រោះយោបល់ផ្លូវចិត្តដែលមានសញ្ញាប័ត្រពីបរទេស

សេវាខ្មែរពិគ្រោះយោបល់និងចិត្តសាស្រ្ត​រាល់ការចង់ដឹងអំពីសេវារបស់យើងខ្ញុំ
លោកអ្នកអាចសួរមកកាន់យើងខ្ញុំអំពីបញ្ហាចិត្តសាស្រ្តមួយចំនួន​។

ស្វាគមន៏ រាល់អ្នកមានវិប្តិសេ្នហ៏និង​ចង់បានអនុសាសពីអ្នកជុំនាញចិត្តសាស្រ្តដែលមានបទពិសោធន៏យ៉ូឆ្នាំ ។​

ស្វាគមន៏ ចំពោះអ្នកមានវិបត្តិផ្លូវចិត្ត​ផ្សេងៗដូចជាវិបត្តិគ្រួសារ​ជាដើម​ ដែលចង់ស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅ
អំពីជីវិតអាពាហ៏ពិពាហ៏និងគ្រួសារជាដើម ។​

សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំតាមរយៈសារអេឡិចទ្រនិច​ ទូរសព្ទ ឬការណាត់ជួប។​
សូមអរគុណ

វីដែអូ
ចំនួនអ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ : 00042
សប្តាហ៏នេះ: 00200
សរុប: 29464

Copyrights © 2020 by Khmer Counseling Psychology Services. All rights reserved.
Designed & Hosted by Serving Web Solution.